()

                                                               

Когато настана ден 
Петдесетница, те всички 
                                                    в единомислие бяха заедно (Деян 2:1).                                  

Празникът се нарича така, защото това събитие е станало в деня на старозаветния празник Петдесетница  –  петдесетия ден след Великден – винаги в неделя.

 В Йерусалим се стичало голямо множество народ, за да принесат с благодарност към Бога установената от закона жертва. Апостолите заедно със Света Богородица били събрани в Сионската горница, където след Възнесението на Иисус Христос. пребивавали в постоянна молитва Около третия час настанал голям шум и от небето  над тях слязъл Светият Дух във вид  на огнени езици. Веднага божественият огън пламнал в душите на апостолите и изпълнени с благодат, те започнали да прославят величието на Бога. Заговорили на разни, непознати за тях дотогава, езици. Духът им дал бодрост, сила и мъжество да отидат по всички краища на света и  да проповядват Евангелското благовестие. С Божията благодат и вдъхновени от Светия Дух, в рамките на своя собствен живот, те християнизирали целия интелигентен свят. Тяхната проповед за Христа Разпнатия била толкова жива и истинна, че никой не можел да ѝ устои. Това е най-голямото и неповторимо чудо на Православието и най-голямото доказателство за истинността на техните думи, защото никой жив човек не би жертвал живота си, заради измислица и лъжа… За това Светият Дух е Дух на всяка истина.

В деня Петдесетница свети апостол Петър произнесъл първата си пламенна проповед. Словата му проникнали дълбоко в сърцата на слушащите го и в този ден мнозина приели Христовата вяра. Те се кръстили и се присъединили към първата християнска общност – Светата Православна Църква, основана на твърдия камък на истинската вяра в Изкупителя и изкуплението. Затова  денят Петдесетница от древни времена се смята за рожден ден на Христовата църква, където  во веки обитава  Светият Дух, и над която адовото зло никога няма да надделее.  

Този празник Църквата е установила заради величието на Пресветия и Животворящ  Дух, чрез който ни се дарява всяка мъдрост и който е Източникът на живота и Духът на правдата и истината. На тоя ден Църквата се моли с особени дълги и коленопреклонни молитви, обръщайки се към Светата Единосъщна, Неразделна и Животворяща Троица, да бъдат унищожени ересите и сектите, а така също и разногласията между вярващите и изповядващи Христовото име по целия свят.

Който служи на лъжата, в него обитава злият дух.  Който пребъдва в правдата и истината, в него обитава Светия Дух. И не само обитава, но и свещенодейства по особен и тайнствен начин.

Поради това ние започваме всяка частна молитва и всяко обществено богослужение с молитвата към Светия Дух:

  Царю небесни, Дух на истината, който Си навсякъде и всичко изпълваш, Съкровище на блага̀та и Подателю на живота, ела и се всели в нас, очисти ни от всяка сквернота и спаси, Благий,  нашите души!          

                                                                                                                                      Свещ. Л. Лазаров

ПЕТДЕСЕТНИЦА

Украсена с вейки и цветя уханни,

горницата на Сион от заранта

се изпълни, за молитва насъбрани,

с гости – всички ученици на Христа.

Песни и псалми, далеч от мисли черни,

пееха  във оня хубав ден:

Бог да ги запази неизменно верни

на Учителя им – кротък и смирен.

И в един момент над всички ученици,

както пееха, над техните глави,

Дух Святий във вид на огнени езици,

чудно запламтели, се за миг яви.

С дарове, апостолите, благодатни

изобилно се сдобиваха тогаз

и във вярата си силни, непоклатни,

утвърдиха се по Божията власт.

Над дома, където бяха се събрали,

се изви вихрушка и настана шум,

тъй че много люде – млади, стари,

бързо насъбраха се по оня друм.

Хората, помислили, че са пияни,

почнаха неправилно да ги винят,

без да знаят, че за подвизи призвани,

от Светия Дух приеха благодат.

И за туй апостол Петър с модри взори,

таз мъгла да се разпръсне без следа,

се качи на покрива и заговори

чудна проповед за вярата в Христа.

– Тез мъже не са пияни, – той им каза –

а опиянени са от Дух Святи. 

И със думи от пророците доказа

вярата Христова как ще процъфти.

– Как разбираме го – питаха се всички,

придошли от  чуждите земи.

– Ние, от далечните предели Критски,

от Египет, от Ливийските  страни?

Чудо стана! Хиляди от сбралите се хора

кръстиха се и по нов подход в света

в тоя славен ден по своя  воля

заслониха се под кръста на Христа.

Колко хубаво ще е и днес във храма

благите слова на пастира Христов

всички да приемат с вяра преголяма

и да грее в тях Христовата любов.

                                                       Доростолски митрополит ИЛАРИОН


Харесва ли ви публикацията?

Изберете брой звезди за ваша оценка!

Средна оценка / 5. Брой оценки:

Все още няма оценки

Подобни теми