Св. Йоан Кръстител – земен ангел и небесен човек

()

Светата ни Православна църква е наредила шест дни през годината за почит и прослава на св. Йоан Кръстител (Предтеча).

Освен това и всеки вторник през годината  също е на него посветен.

Не е случайна тази голяма почит към Св. Йоан Кръстител. Той, сред всички пророци, които предсказваха и очакваха идващия Месия, се удостои да го посочи с ръка и да каже: „Ето Агнецът Божий.“ (Йоан 1: 36).

За неговите особена мисия и благодат, дадени му от Бога,  става ясно и от думите му за Христос: „Аз Го не познавах; но Оня, Който ме прати да кръщавам с вода, ми рече: над Когото видиш да слиза Духът и да остава върху Него, Този е, Който кръщава с Дух Светий.“ (Йоан 1: 33)

Добре известно е житието на Св. Йоан Предтеча, а особен печат на ореола на неговата святост поставя и кончината на живота му:  трагичната му раздяла с грешния Иродовски (на цар Ирод) свят в окървавената тъмница на Махеронската крепост,  и обезглавяването му.  

 Но как се стига до тази тежка и окончателна присъда? Защо жестокият цар Ирод нареди да бъде обезглавен този велик праведник, който проповядваше покаяние и  не бе извършил никакво зло?

Светецът проповядвал с искрени и сърдечни слова, дадени му от Бога. Освен, че наставлявал всички да осъзнаят своите недостатъци и  грехове и истински да се покаят за тях, неговите пречисти уста изричали всяка правда и истина. 

 По това време в Йерусалим царувал  Ирод Антипа, син на оня Ирод, който избил витлеемските младенци при раждането на Христос. Нечестивият цар се развел с жена си и се оженил за Иродиада, жена на брат му Филип. Понеже това се забранявало от Мойсеевия закон, Йоан казал на царя: „Не ти прилича да имаш жената на брата си!“ Разгневеният Ирод заповядал да затворят Йоан в тъмница. Иродиада също ненавиждала Йоан и искала неговата смърт. Но Ирод се побоял да го убие, понеже знаел, че той е честен човек, когото целият народ уважавал и почитал като велик пророк.

Скоро след залавянето на Св. Йоан, Ирод празнувал рождения си ден. На тържеството дъщерята на Иродиада (която всъщност била племенница на Ирод) танцувала толкова завладяващо, че той във възторга си се заклел да ѝ даде каквото пожелае. Девойката не знаела какво да поиска. Тя се посъветвала с майка си, която я накарала да поиска главата на Йоан Кръстител. „Искам още сега да ми дадеш на блюдо главата на Йоан Кръстител!“ – казала тя. Ирод се натъжил твърде много, но поради клетвата не пожелал да ѝ откаже и пратил да отсекат главата на Йоана. Донесли на блюдо главата на великия пророк, дали я на девойката, а тя я занесла на майка си.

По-късно честна̀та глава на св. Йоан Предтеча била взета от Йоана, жената на Хуза –домоуправителя на Ирод. Тя била  една от ония жени, които вярно служели на Господа по време на Неговия земен живот. (Виж Лука 8: 3) Тя я скрила в Елеонската планина.

 След много години християнинът Инокентий дошъл в Йерусалим, купил това място на Елеонската планина, което някога принадлежало на Ирод, построил си там килия и станал монах. По-късно той започнал да копае основи, за да строи храм и по Божий промисъл,  намерил скрития в земята глинен съд с главата на Христовия Предтеча. Бог му открил това чрез различни чудеса.

Дълги години след неговата кончина тази църква се разрушила и дори се изравнила със земята.

Чак през 4-ти век, по времето на св. цар Константин двама монаси, дошли да се поклонят на Християнските светини около Йерусалим и по Божие видение втори път намерили глинения съд с главата на Св. Йоан Предтеча.

Спомен за тези събития празнуваме на 24-ти февруари.

Историята на второто и третото намиране на честната глава на св. Йоан Предтеча е много интересна и поучителна. Всеки може да я прочете в Житията на светиите на посочените в началото дати.

Харесва ли ви публикацията?

Изберете брой звезди за ваша оценка!

Средна оценка / 5. Брой оценки:

Все още няма оценки

Подобни теми