В подготовка за печат е вторият том на познатата вече Антология на българската Християнска поезия – Клепалото бие. Отново над сто и двадесет имена –

Read More